Mami cũng cười thành tiếng khi say cần sa. Tôi nói – Mami trèo lên người bạn. Mami nói – chuyện gì đã xảy ra? Tôi cũng nói như vậy. Mẹ nói – ai giống ai! Ai ép anh với em? Em biết Mami rất ngầu. Tôi nói – cô ấy sẽ trèo lên người bạn chứ? Mẹ bắt đầu cười. Tôi hỏi – nói cho tôi biết, cô ơi, ai sẽ leo lên cô? Mami nói – chú mẹ của bạn sẽ leo lên. Tôi – tại sao họ lại leo, chú? Mami bắt đầu cười mạnh và nói, Tôi khiêu khích họ – Cô ơi, tôi không biết … cô nói cho tôi biết … tại sao cô chú trèo qua cô và làm thế nào? Mami nói – chúng ta hãy ăn đồ ăn trước đã … tôi rất đói.