Tôi giật lấy nó từ tay anh ấy và bắt đầu thủ dâm anh ấy từng chút một – mẹ có thấy mẹ tôi to ra như thế nào không? Nếu anh chạm vào em nhiều hơn một chút, anh sẽ thấy em lớn hơn chứ? Tôi có một người mẹ tinh ranh tốt – con trai tôi đã nói chuyện với tôi như thể tôi là bạn của nó, không thể ngừng nghĩ đó là mẹ của nó, tôi ngày càng thích điều này – con yêu của tôi sẽ không ngừng phát triển, thật là một điều tuyệt vời , thật tuyệt vời, nó khiến bạn như thế nào, nó đặt bạn trước mặt mẹ như thế nào, mẹ có gây áp lực lớn cho bạn không? nói với mẹ đi con yêu, nói với mẹ rằng mẹ đặt con to quá.