yêu cầu cô ấy cởi bỏ bộ quần áo cuối cùng: áo ngực của cô ấy. Anh ấy cũng cởi nó ra. Tôi đã nói – đủ cho bây giờ. Tôi lên lầu và nói – Đưa con cặc của tôi thẳng đứng lên. và đưa nó vào miệng của bạn. Cô ấy bắt đầu bú. Sau khoảng 5 phút, con cặc đã sẵn sàng. Tôi rời khỏi miệng anh ta, đặt con cặc của tôi vào âm hộ của anh ta và thúc vào anh ta. Khi anh ấy nói, phần trên của con cặc của tôi nhẹ – hãy mặc đồ bảo hộ. Tôi nói – không, tôi có. Nhưng có một sự bảo vệ khác. Cô ấy nói – cái gì? Tôi đứng dậy, lấy thuốc tránh thai ra khỏi quần và cho anh ăn. cô ấy đã đồng ý.