và cả hai nên tận hưởng nó như nhau. Bây giờ Kusum đang trèo lên người tôi. Sau đó, tôi đặt anh ta xuống và bắt đầu đụ anh ta từ phía sau. Sau một vài cú thúc theo cách tương tự, tôi đã trở lại trên đầu anh ta. Lần này tôi đang hôn anh ấy trong khi tôi đang hôn anh ấy và lại bóp nát sữa của anh ấy. Tôi làm ẩm tờ giấy bằng cả hai tay cho đến khi tôi biết nó đã hoàn thành. Cuối cùng, sau một vài lần đẩy và đánh, tôi nhận ra điều tương tự đã xảy ra với mình. Tôi đẩy mạnh hơn để anh ấy có thể hiểu. Sau đó trong 10-12 lần tiếp theo dung nham bên trong tôi bùng nổ.