Bây giờ Ajay ngồi trên ghế dài với mẹ của người chú của mình ở cùng một vị trí và Vish cho một con cặc vào miệng mẹ mình. Một lúc sau, cả ba cùng ngã xuống. Giờ Vishu gục đầu vào lòng mẹ. Một lúc sau thì con cặc của anh bạn tôi Vish cũng dựng đứng lên và anh ấy cũng đồng ý làm tình với mẹ tôi. Bây giờ Ajay ngồi trên ghế dài với mẹ của người chú của mình ở cùng một vị trí và Vish cho một con cặc vào miệng mẹ mình. Một lúc sau, cả ba cùng ngã xuống. Giờ Vishu gục đầu vào lòng mẹ. Một lúc sau thì con cặc của anh bạn tôi Vish cũng dựng đứng lên và anh ấy cũng đồng ý làm tình với mẹ tôi.