nhưng cô ấy có vẻ thích nó hơn tôi, tôi bóp vú cô ấy, hoặc đè lên người cô ấy để cắn chúng, vì vậy tôi đang tận hưởng cô ấy, nó giống như đang ở trên thiên đường , sau đó tôi cảm thấy rằng tôi sắp chạy, tôi sợ hãi. “Tôi đang xuất tinh, tôi đang xuất tinh” Tôi nói với cô ấy, cô ấy ôm tôi và bóp chân tôi. “Xuất vào trong, vào trong đi, em muốn tinh dịch của anh, AHHHHHH” cô ấy hét lên, tôi không thể chịu đựng được nữa và tôi xuất hết tinh dịch của mình vào trong cô ấy, ở đó tôi đang dỡ cái vòi của mình dường như không ngừng xuất tinh, cô ấy hét lên như thật điên rồ, khi cuối cùng tôi kiệt sức nằm đè lên người cô ấy.