Đến 5:30 chiều, tôi đã có mặt ở đó. Chắc phải khoảng từ 2 giờ đến 3 giờ chiều mà Papa mới hôn Mẹ. Sau đó tôi nhận ra rằng tôi là trở ngại lớn nhất trong tình dục đối với hai người này. Nếu tôi sống, tôi sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy giới tính của hai người đàn ông này. Vì vậy, tôi giả vờ có một lớp học thêm. Tôi nói với mẹ là tôi học lớp khác. Tôi thường đến lớp lúc 2 giờ mỗi ngày. Lúc đó, bố tôi về nhà và tôi đã ra khỏi nhà. Tôi muốn mang đến cho họ một sự rung cảm. Một hôm, khi tôi đến giữa nhà, tôi thấy tất cả các cửa sổ và cửa ra vào của ngôi nhà đều đóng chặt.