aa …không không tôi không thể lười trang điểm Sau đó, chúng tôi lại tiếp tục cuộc họp, nếu bạn muốn chơi, bạn có thể, nhưng bạn không thể mở đầu, anh ấy cởi quần áo hoàn toàn trần truồng và nằm xuống trên giường, chỉ một trò chơi ngắn, bạn biết đấy, tôi nói ye le, trong khi xa xa bên tai tôi nghe George Benson hát Masquerade . Một năm sau khi chúng tôi kết hôn, Nizam bắt đầu tỏ ra chán nản với tôi. Tôi không thể không phục vụ anh ta 2-3 hiệp một ngày. Không như lúc đầu dự án là 4-5 lần một ngày. Đôi khi giữa buổi hẹn hò, đột nhiên chúng tôi cảm thấy muốn có một dự án, chúng tôi không thể chờ đợi lâu hơn nữa, chúng tôi sẽ có một dự án trong nhà vệ sinh,