Lồn đẹp rõ nét không che bú cu giỏi. vì tôi không muốn cảm thấy tội lỗi nên tôi nghĩ rằng mọi thứ sẽ trở lại bình thường và rằng trong những năm của tôi, anh ấy đã cho tôi một bữa tiệc khó quên khi lạm dụng đứa con bé bỏng của tôi. tinh ranh béo và cứng của cháu trai. Tôi đáng bị thế quái nào… Chồng tôi và Juanito đến vừa kịp bữa tối. Pepe của tôi nhanh chóng mặc quần áo và hôn tạm biệt cả hai chúng tôi, trìu mến ra lệnh cho Juanito đi ngủ sớm để anh ấy có thể tận hưởng những lễ hội sắp tới và chuẩn bị sẵn sàng cho María; Ông nói điều này cuối cùng với một cái nháy mắt. Tôi cảm thấy hạnh phúc với Pepe của mình, anh ấy là một người cha tuyệt vời hay thậm chí tốt hơn,