Tôi hỏi lại. Tôi thực sự thân thiện với tất cả các anh chị em của mình và nhẹ nhàng trong xương. Chính vì vậy mọi người không ngại đưa tôi đi ở nhờ nhà người khác. “Tôi không biết, trước đây bác sĩ nói Pak Ngah bị huyết áp cao, bây giờ ông ấy đã mắc bệnh tiểu đường giai đoạn đầu…!!!” Mak Ngah tôi nói với tôi. Giọng anh có phần khó chịu. “Mày biết đấy, nhớ ăn uống đầy đủ nhé Mak Ngah…!!! Ngay cả thuốc cũng không thể ngừng được Mak Ngah…!!!” lời khuyên của tôi. “Vâng, Amin…!!! Đó là tất cả những gì Mak Ngah đang làm bây giờ, nhưng bản thân Pak Ngah đang chơi balun, bạn tìm cái nào…!!! May mà uống thuốc không bị chậm lại, nếu không thì…!!!”