Tôi cũng muốn đụ cô ấy mà không nói một lời. Tôi kiếm cớ để nhìn về phía trước, giữ ngực cô ấy và ấn chúng và hỏi – cô ấy có ở đây không? Anh ấy nói – không… Tôi sẽ nói với cô ấy nếu cô ấy đến. Bạn ở lại và tôi biết một mình Doãn không thể tụt lại xa như vậy. Cô ấy thường sợ hãi vào ban đêm và tôi biết điều đó. Đó là lý do tại sao tôi quay trở lại cho đến nay và tin chắc rằng quan hệ tình dục của Anu có thể xảy ra ở đây. Bây giờ tôi đang chơi với Anuradha mông và ngực. Bây giờ tôi nghiện làm tình và anh ấy cũng vậy. Cô ấy cũng trở nên nóng bỏng.