Vì vậy, độ trễ bây giờ là gì? Hãy bắt đầu câu chuyện bạn gái gợi cảm thời đại học. Trong một câu chuyện trước đây, tôi đã thấy tôi và bạn gái thèm muốn cơ thể của nhau như thế nào mặc dù rất muốn. Sau khi hôn và liếm trong phòng tắm, nỗ lực loại bỏ ham muốn của chúng ta vẫn chưa hoàn thành. Không có gì chúng ta có thể làm, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm. Rất nhiều thời gian đã trôi qua kể từ ngày đó. Chúng tôi cũng ít gặp nhau hơn, nhưng thời gian gặp lại nhau của chúng tôi đang đến rất nhanh. Khoảng 10 giờ sáng hôm đó, anh ấy nhận được một cuộc gọi – chúng ta đi dạo nhé?