Từ việc phấn khích như thế nào, tôi bắt đầu chạm vào cô ấy. Cô ấy nhìn tôi lạ lùng và tôi nói với cô ấy “Bạn không phiền nếu cô ấy chạm vào tôi”. “Đừng làm những gì bạn muốn.” Cô ấy không làm gì ngoài việc nhìn tôi trong khi tôi chạm vào mình, cô ấy đã nhìn tôi nghiêng hơn là nhìn vào bộ phim. Tôi đứng dậy và đi uống một cốc nước, chủ yếu là để cô ấy thấy tôi hoàn toàn khó khăn khi đi ngang qua cô ấy. Tôi quay lại và nói chuyện với anh ấy như thể không có chuyện gì xảy ra, như thể con cặc to cách anh ấy chưa đầy một phần tư khuôn mặt không có ở đó. Đột nhiên anh đưa tay ra và chạm vào đầu.