STARS-353 Một buổi liên hoan công ty và đưa vợ đi cùng, Sau đó, anh ấy nói nó cho thấy người phụ nữ nào có quyền lực nhất. Về điều này, Nirmala hỏi nó như thế nào Sau đó, cô ấy nói rằng những người có dây thần kinh và cơ trong âm đạo hoạt động mạnh hơn, cô ấy có thể đi tiểu với nhiều áp lực hơn và có thể tạo ấn tượng sâu hơn trong cát. Chắc anh phải nói ngay rằng âm đạo thơ chật nhất trong năm cái. Tất cả chúng ta đều cảm thấy rất tệ về lý do tại sao chúng ta lại tạo ra kiểu phân biệt đối xử này, Khi tất cả họ đến đây với một tâm trí Mọi người cũng bắt đầu tức giận, nhưng Kamal Nath.