Ông bố thấy con gái có bạn trai nên đã địt trước, Tôi ghét phải nghe Didi nói rằng Didi phải nghĩ theo cách này vì tôi và cô ấy đang phải đối mặt với những vấn đề như vậy. Tôi đã nghĩ về việc nói chuyện với Didi về điều đó. Khi tôi đến nói chuyện với Didi vào buổi tối, cô ấy đang nấu ăn trong bếp. Tôi đến Didi và nói thẳng với Didi-Didi, nếu ai có vấn đề với tôi ở đây, tôi sẽ thuê một phòng trên đường. Bạn đang nhìn tôi. Cô ấy có vẻ ngạc nhiên về lời nói của tôi. Didi nói – điều gì đã xảy ra với bạn đột nhiên? Tại sao bạn nói rằng.