Nện vào lồn em nhân viên Massage hàng ngon, Nhưng Preeti vẫn đứng yên. Mọi người tiếp cận anh ta và bắt đầu yêu cầu anh ta khỏa thân. Preeti thì thầm điều gì đó vào tai Ekta và nghe thấy Ekta bắt đầu cười và nói chuyện gì đã xảy ra vậy. Nếu tình yêu của tôi là một khu rừng, thì đó là sao Hỏa! Mọi người đều nói chuyện gì đã xảy ra, chuyện gì đã xảy ra. Vì vậy, Ekta nói rất nhiều rừng giữa cặp đùi đẹp. Và cũng xấu hổ khi khỏa thân! Mọi người nói vậy điều gì đã xảy ra, Khu rừng đã xảy ra với mọi người. Ekta nói nếu có một khu rừng ở đây, đó là sao Hỏa.