Tôi công khai nói – Tôi đã bú mẹ cô ấy rất nhiều. Ngay sau khi tôi nói điều này, Anjali nói – vì vậy hãy coi tôi là bạn gái của bạn hôm nay. Tôi cũng đã suy sụp với điều đó. Tôi kéo anh lên và ôm anh. Cô ấy cũng rơi xuống như một cành cây khô trong vòng tay tôi. Tôi bắt đầu mút môi cô ấy và bắt đầu đẩy mẹ cô ấy bằng một tay, đó là khi anh ấy dừng tôi lại và bảo tôi nghỉ ngơi một chút … đừng ấn mạnh quá … ngực của tôi mềm mại. Tôi nói – uh, cuộc sống của tôi … tôi thấy thoải mái với nó. Nhưng để tôi đóng cửa trước. Tôi đứng dậy và đóng cửa. Sau đó, ngay khi tôi đến Anjali, cô ấy bắt đầu đỏ mặt với tôi.