Tôi đến từ Khajuraho và là một doanh nhân. Tôi có một khách sạn ở Khajuraho có thể đặt trực tuyến cho khách du lịch nước ngoài cũng như các phòng hạng sang với đầy đủ tiện nghi. Hầu hết người nước ngoài đến khách sạn của tôi vì khách sạn của tôi có máy lạnh và đó là khách sạn cung cấp dịch vụ tốt cho người nước ngoài. Tôi đã từng nói tiếng Anh bởi vì tôi học ngành kỹ thuật. Thêm vào đó, tôi là một người thông minh 27 tuổi chàng trai già. Tôi cũng mở một phòng tập thể dục trong khách sạn này và tôi duy trì cơ thể của mình trong đó. Đó là lý do tại sao cơ thể tôi là một cơ thể vạm vỡ.