MSFH-060 Vẻ đẹp trên cơ thể của em Ami Kitai, Bạn có thể đã quên tôi, nhưng tôi không quên bạn. Tôi là Shalini Babi đến từ Jaipur. Tôi bận việc nhà nên không có thời gian để viết một câu chuyện mới mà tôi bị ám ảnh. Nhưng bạn thân mến, câu chuyện này không phải của tôi, nó là câu chuyện của người tôi yêu. Chính anh ấy là người đã gửi cho tôi câu chuyện này. Bây giờ tôi đang bắt đầu câu chuyện của mình mà không cần cho các bạn nhiều thời gian. Tôi đang kể câu chuyện này bằng chính lời của anh ấy. vui thích. Bạn của tôi, tên tôi là Paristosh.