Tôi cũng đã tải về các bộ phim Hollywood. Có nhiều cảnh sexy. Đáng lẽ chúng tôi phải xem phim trong phòng của chị dâu tôi. Chị dâu tôi cũng đi xem phim với chúng tôi. Chúng tôi ăn tối nhanh chóng và đi xem phim trong phòng của chị dâu tôi. Có một cảnh hôn ngay khi phim bắt đầu. Chị dâu tôi nhìn thấy cảnh hôn đã nói: “Em mang phim gì vậy?” Sau đó chị dâu tôi quay sang chỗ khác và bắt đầu ngủ. Sau đó anh ấy xin điện thoại của tôi. Anh ấy phải điều hành Facebook. Tôi không để ý rằng video tắm của chị dâu tôi cũng có trên điện thoại của tôi.