Chà, hóa ra bố bạn đã phát hiện ra rằng mình bị liệt dương khi nảy ra ý tưởng tuyệt vời là hiến tặng tinh dịch. – Vậy tôi là con của ai? – Sự thật là tôi thực sự không biết. – Và ông nội phải làm gì với tất cả những điều này? – Chà, ông đã biết về nghề của tôi rất lâu trước khi bạn biết và từ đó tôi cũng làm tình với ông ấy – Ý ông là ông nội là bố tôi à? – Không có con trai, Tôi nói với bạn rằng tôi thực sự không biết ai là cha vì khi tôi có thai với bạn, tôi đã làm tình với ông và với chú. Lũ khốn đó đã đổi thuốc của tôi và khiến tôi có bầu với anh trong một chuyến du lịch mà cả ba chúng tôi đã thực hiện.