Bây giờ, tôi hơi tin rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra theo cách tôi nghĩ. Nhưng đồng thời, ngay cả khi mọi thứ diễn ra suôn sẻ và tôi trở thành người hiến tinh trùng, tại sao gia đình tôi lại làm chuyện lớn như vậy? lo lắng rằng nó sẽ bị che giấu. Điều này đã được giấu với anh ta? Cha là một công chức. Gia đình sống ở Jamia Nagar, một thành phố giống như Delhi. Tất cả những người bạn đại học của tôi đều sống gần đó. Gia đình tôi sẽ biết nếu tôi hắt hơi. Sau đó, đó là một thách thức lớn đối với tôi khi phải che giấu sự thật lớn là trở thành người hiến tinh trùng.