Không thể tìm cách để Prena Babi gặp tôi một mình. Cô ấy luôn đi cùng với vài người phụ nữ, và vì cô ấy là chị dâu của cô ấy, công việc của cô ấy cũng được người phụ trách giao cho. Bây giờ tôi đang tham gia vào cuộc biến động này, chỉ sau đó tôi mới nhận được một cuộc gọi từ anh trai trên điện thoại di động của mình. Khi tôi trả lời điện thoại, anh trai tôi hỏi -Vishu Bây giờ anh đang ở đâu? Tôi nói – Anh ơi em đang ở nhà anh. Anh trai tôi yêu cầu tôi đến với anh ấy. Sau khi khóa nhà, như thể bị khóa từ bên trong, tôi đến chỗ anh ta. Tôi khóa nó và rời đi.