Không ngờ được rằng em gái lại thích người đồng giới, Tôi cũng nói chết tiệt ở đâu đó bạn đã tạo ra toàn bộ trò chơi, bạn đã tự làm điều đó, bạn đã bắt tôi làm điều đó. Minh cười những gì đã xảy ra chỉ có tôi và tôi nên cuối cùng sự tôn trọng của chúng tôi đã bị lấy đi, thậm chí không vui vẻ. Sau khi nói tất cả những điều này, cô ấy phá lên cười. Tôi cũng không thể không cười. Minh đã nói trước với cô ấy rằng cô ấy đã ngủ với tôi đêm đó. Sau đó hai người bạn của chúng tôi bắt đầu nói chuyện cởi mở như trước. Tôi không biết rằng những người phụ nữ trong làng cũng như vây.