IPX-729 Không thể chối từ khi chị dâu liên tục gạ tình, Tất cả chúng tôi đều ngồi suy nghĩ rằng các con đường sẽ tuân thủ TET và sẽ chơi. Nhưng chúng tôi đã không may mắn hoặc điều đó là tốt cho tôi. Tôi đã học được điều này sau đó. Mọi người trên tàu đều thích nghi với những nơi khác nhau. Sau cuộc gặp với TTE, tôi đã có được một chỗ ngồi đã được xác nhận. Khoảng 2 giờ đã trôi qua cho điều đó. Mọi người tản ra giữ mọi thứ gần chỗ ngồi này. Chỉ có vợ của một người bạn, chị dâu tôi và chị gái Nalini của cô ấy ngồi ở ghế này. Tất cả những điều này vào lúc 12 giờ đêm, tôi thậm chí còn không biết.