Đẩy gậy một cách nhanh chóng. Trưởng phòng – Vâng, thưa cô, không phải vậy. Vừa nãy bạn gọi anh ta là đồ khốn và đặt con cặc của bạn vào cây gậy của tôi… chỉ để vui hơn thôi. Geeta- ah kaka ah… Tôi không thể chịu đựng được nữa, bạn chỉ cần đưa con cặc của bạn vào âm hộ của tôi… Hmmm. Trưởng làng nhổ rất nhiều nước bọt vào con cặc, nhổ vào âm hộ của Zita, và làm ướt ngón tay của mình để con cặc có thể thoải mái vào bên trong. Sau đó, nắp của con gà trống được đẩy vào âm hộ và nó được đưa vào một cách cưỡng bức. Lần đầu tiên, một nửa con cặc của giám đốc xé nát âm hộ và bắn tinh vào âm đạo.