bộ ngực tuyệt đẹp và đám lông mu của cô ấy hiện rõ mồn một, và cô ấy nói với tôi: – Al Ít hơn cho tôi một cái ôm và một nụ hôn tạm biệt – Tất nhiên rồi – tôi nói tôi ôm cô ấy và hôn lên má cô ấy, khá gần môi cô ấy, đến nỗi khi tôi nhìn thấy họ chia tay, tôi không thể cưỡng lại nụ hôn đó. Không quay đi hay từ chối tôi, cô ấy làm ướt lưỡi tôi. Chúng tôi hôn nhau và con cu của tôi lại bắt đầu cương cứng, cô ấy nhận thấy điều đó và kéo ra, tôi nói với cô ấy rằng tôi phải đi nếu không sẽ bị trễ giờ làm. Tôi không thể dứt ra khỏi đầu cả buổi sáng, từ cái đầu và cái đuôi của tôi,