Giọng anh vẫn nặng trĩu. Tôi nói – bạn đã tắt đèn chưa? Anh ấy nói không. Tôi nói – tắt đèn đi. anh ấy đã tắt đèn Tôi nói – Tôi có thể đưa bạn vào giấc ngủ. Anh ấy nói – làm thế nào? Tôi nói – sau một hồi nói chuyện rôm rả. Cô ấy nói – rồi nói cho tôi biết! Tôi hỏi – bạn muốn nghe cái nào?, Cô ấy nói – bất cứ thứ gì phù hợp với bạn. Tôi đã nói – bạn sẽ nghe nói chuyện tình dục. Âm hộ anh bốc cháy. cô liền nói – Vâng xin vui lòng cho tôi biết. Tôi nói – nói ở đâu đó? Anh ấy nói không. Tôi bắt đầu kể chuyện sex cho nàng nghe. Có cuộc nói chuyện về tình dục giữa con trai và con gái.