FSDSS-388 Em ấy đã không thể chịu được nữa Makoto Toda, nếu không tôi không biết có cơ hội hay không! Bây giờ, trước mặt gia đình tôi, tôi cần một cái cớ để đi giết con mèo của dì tôi. Khi tôi nói rằng tôi sẽ gặp dì của tôi, cô ấy bắt đầu hỏi hàng trăm câu hỏi. Vì vậy, tôi giả vờ học. Tôi nói với mẹ Con phải đến nhà một người bạn và làm một số việc quan trọng. Nếu tôi có một dự án đại học, tôi sẽ qua đêm ở đó. Mẹ tôi đã không hỏi bất kỳ câu hỏi nào sau khi nghe nghiên cứu. Tôi rất hạnh phúc. Tôi sẵn sàng về ngay với dì. Sáu giờ chiều, tôi đến chỗ chú tôi.