EBOD-820 Nữ diễn viên với kỹ năng làm tình cực đỉnh, Sau đó, tôi nói chúng ta hãy về nhà ngay bây giờ và không có nơi nào để đi. Mẹ tôi đã kể cho tôi nghe toàn bộ sự việc và nói rằng tôi đã hôn nhiều người. Tôi chưa bao giờ bị bố của bạn đụ đúng cách. Sau đó, tôi nói tốt, từ hôm nay tôi là. Đừng để ai hôn bạn nữa. nhưng bây giờ bạn là cái vỏ bọc, vì vậy nếu bạn nói với ai, hãy nhận lấy nó. Nghe điều này, mẹ nói ý bạn là hôn tôi vì tiền. Tôi nói không. Nếu ai đó phải làm một số công việc, tôi để anh ta hôn. Mẹ cười và nói vâng, vậy là tốt rồi.