Đó là tôi và căn hộ của tôi. Aapa Zohra của tôi kết hôn với Rafiq 6 năm trước và Aapa sống trong nhà vợ của cô ấy. Chồng của Zohra Aapa, Rafiq Jija, đã có một công việc tốt ở Dubai. Rafiq Jiju chỉ nghỉ tám ngày hai lần một năm để về nhà. Anh thường đến Ấn Độ để nghỉ lễ cùng vợ và em gái. Vì công việc tốt của Rafiq Jiju, Abbu đã gả anh cho Zohra Aapa. Rafiq Jiju hơn Zohra khoảng chín tuổi. Hiện tại Zora 24 tuổi và Jiju khoảng 33 tuổi. tại sao nó không rõ ràng? Nhưng tôi nghĩ có sự chênh lệch 9 tuổi giữa Jiju và Ahpa Và thứ hai, Rafiq Jiju chỉ đến trong kỳ nghỉ một tuần.