Nếu hôm nay tôi không phải làm tình với con gái ông ta thì tôi đã làm tình với cô ấy nhiều hơn rồi. Bây giờ tôi muốn cho con cặc của mình được nghỉ ngơi. Sau đó tôi mặc quần áo và nói với anh ấy – bạn ra ngoài và mở cổng. Cô đi rồi từ từ mở cổng bước vào trong. Tôi nói – tôi có nên đi bây giờ không? Anh còn bảo làm gì nữa bây giờ tôi nói – Phải làm thôi, còn bây giờ tính sau. Đó là lý do tại sao anh ấy nói – Raghu, bạn đã dạy các con gái của tôi một chút. Lắng nghe anh ấy đã cho tôi một ý tưởng và làm cho tôi hạnh phúc. Tôi nói – gửi cho tôi cả hai tối nay.