Một cái gì đó khác đang chảy ra từ con cặc của anh ấy, nhưng tôi đã làm theo anh ấy và tiếp tục uống nó. Tôi cũng thích rượu. Sau đó anh ấy yêu cầu tôi rời khỏi con cặc của anh ấy nên tôi đã rời khỏi con cặc của anh ấy. Anh ấy nói – Ashwin, tôi đang đi tiểu. Tôi chỉ cho anh ấy cửa phòng tắm. Anh ấy nói – bạn cũng đến chứ? Tôi nói – tôi phải làm gì? Tôi không đi tiểu, tôi không đi bộ. Sau đó, anh ấy nói – bạn nói đúng, tôi chỉ phải đi tiểu bằng miệng của bạn, tôi đã thẳng thừng từ chối anh ấy uống nước tiểu. Sau đó, anh ấy bắt đầu nói – nếu bạn không đi với tôi, tôi sẽ không bao giờ gặp lại bạn nữa.