Hàng tháng, tôi đã thực hiện chương trình trung bình 3-3 trong 7 ngày trong tuần đầu tiên. Nhờ vậy mà tình anh em của chúng tôi được gìn giữ. Trả lời- Trước hết hãy nhớ rằng bạn là một phần của nền văn hóa nơi khởi nguồn của Kinh Kama. Rất nhiều kỳ quan tuyệt vời có thể được nhìn thấy ở đất nước này và các nghi lễ là một trải nghiệm khác biệt và khiến những khoảnh khắc tuyệt đẹp đó mãi mãi không thể nào quên. Bạn sẽ ngạc nhiên khi Tìm hiểu rằng những thí nghiệm như vậy đã được thực hành trong truyền thống hôn nhân không chỉ ở thời hiện đại mà còn ở thời cổ đại, cũng rất lâu đời.