Tôi cảm thấy muốn đập và chết tiệt ngay bây giờ … nhưng tôi sợ ai đó sẽ làm phiền. Dù sao, gia đình chúng tôi đã có một mối quan hệ rất tốt…. Tôi bắt đầu hỏi anh ấy về cuộc sống đại học. Cô ấy cũng bắt đầu kể cho tôi nghe mọi chuyện. Tôi cũng hỏi anh ấy về những kế hoạch trong tương lai. Cô ấy nói rằng cô ấy muốn làm B.Ed sau khi học đại học. Tôi nói – Tôi muốn trở thành một bậc thầy tốt. cô ấy đã cười. Sau đó, anh ấy cũng hỏi tôi về tôi. Bạn đang làm gì bên ngoài…bạn sống ở đâu Cả hai chúng tôi đã nói về tất cả những điều này. Trong khi đó trà đã được pha và chúng tôi bắt đầu uống trà trong bếp.