Sau đó, tôi hỏi về anh ấy, anh ấy nói anh ấy 29 tuổi và có một công việc hợp đồng. Vì vậy, anh ấy hoặc bận rộn với công việc hoặc liên tục chuyển vùng. Trong khi chúng tôi đang nói chuyện, tôi đến gần nhà cô ấy và chặn cô ấy lại và nói: “Đừng đi bộ vào nhà, nếu không mọi người sẽ hiểu lầm bạn.” Summit nói – như bạn nói. và anh ta dừng xe lại. Khi tôi bắt đầu về nhà, anh ấy nói – Sáng mai em đi thế nào? Tôi nói – Tôi sẽ đi bằng xe buýt. Vì vậy, anh ấy nói – hãy nói với tôi bây giờ chúng ta là bạn bè, được không? Tôi nói – vâng, đây cũng là điều cần hỏi phải không?