Tôi đặt tay lên anh ấy. Anh ấy nhìn tôi ngạc nhiên và nói – em đang làm gì vậy? Tôi nói – Kavita, tôi có vài điều muốn nói với cô. Cô ấy nói – Hãy nhìn những gì bạn đang nghĩ, tôi biết tất cả mọi thứ. Đó không phải là tất cả. Cô ấy đã biết những gì tôi sẽ nói với cô ấy. Vậy mà em đã dám nói với anh ấy – anh bạn, xin lỗi vì ngày mai, nhưng em thích anh lắm. Tôi vuốt ve tay anh ấy. Cô ấy đang xem TV trước mặt. Con cặc của tôi đã bắt đầu dựng đứng. Tôi hôn lên má cô ấy khi nó vượt quá tầm kiểm soát. anh ấy đã quay lưng lại với tôi.