Xếp hình các tư thế cùng em nhân viên văn phòng, Tôi không ngủ trong cái nóng bên dưới. Mẹ nói con trai, làm sao con ngủ một mình được. hãy nói với Thiên của con và đưa nó đi cùng. Tôi đã nói với Thiên, nhưng Thiên từ chối. Bây giờ người cha nói thôi, tôi sẽ đi với bạn. Tôi đã làm tình với bố tôi hai lần, nhưng mẹ tôi không biết điều này. Chamẹ không nghi ngờ gì. Bây giờ bố tôi và tôi đã lên sân thượng. Tôi đặt giường trên sân thượng và nằm xuống. Một lúc sau, bố tôi từ từ đặt một chân lên tôi và nói con gái, con đang nghĩ gì vậy.