Trước sự khăng khăng của Suman, Xia Lu đã giải thích toàn bộ câu chuyện về Laka, rồi nhanh chóng rời đi. Suman đang đứng đó lo lắng suy nghĩ thì người lãnh đạo đến. Cảnh sát trưởng – có chuyện gì vậy Lani… Sao đứng ngoài. Bạn đang theo dõi cuộc sống của tôi? Suman không trả lời và giận dữ bước vào. Thấy vậy, người dẫn đầu cũng lúng túng đi theo. Sếp – Chuyện gì đã xảy ra với Suman…tại sao bạn lại tức giận như vậy? Suman – Nếu bạn muốn giết tôi, bạn sẽ tự sát. Tại sao thực hiện một âm mưu như vậy? Trưởng phòng – Bạn đang nói về cái quái gì … tại sao tôi lại giết bạn? Suman – Đó là một âm mưu để đưa tôi đến một biệt thự bị ma ám như vậy.