Khuôn mặt của tôi – Jack lúc đó sẽ rất đáng để xem. Jennifer- Thực sự… tôi vẫn nhớ khoảnh khắc đó. Như thế này, ba chúng tôi vừa nói chuyện vừa uống rượu. Sau đó Jennifer đứng dậy và bắt đầu đi vào trong và cô ấy đã quan sát Jack khi cô ấy rời đi, Jennifer đi vào phòng của mình. Ba chúng tôi là bạn tốt của nhau, vì vậy tôi nói chuyện thẳng thắn. Jack-Raj Chỉ hỏi tôi một điều, hãy nói cho tôi biết sự thật? Tôi-vâng, đừng hỏi. Jack – bạn không muốn quan hệ tình dục? Tôi- Nó xảy ra… Nó xảy ra nhiều lần, nhưng sau đó tôi kiểm soát được bản thân. Còn Jack – Jennifer thì sao?