Tôi quyết định không quay lại nằm tắm nắng ngoài vườn, không lại nghĩ đến việc có đứa nào đó vác máy ảnh, quay phim lên gác xép, lại càng thêm rắc rối. Chương 5: m/f, IN, EX, V Đêm đó, hai thành viên mới gia nhập băng đảng, đó là Dani, một cậu bé hơn mười bốn tuổi, hàng xóm của một trong những người bạn thân nhất của anh họ tôi, và là cô em gái quý giá của anh ấy. bạn cùng lớp của hầu hết các chàng trai ngoài kia. Tôi tưởng tượng rằng họ đã hết ngôn ngữ, bởi vì cậu bé không rời mắt khỏi tôi một lúc. Tôi hiểu sự hiện diện của anh ấy khi tôi thấy sự quan tâm mà hầu hết các chàng trai dành cho em gái của anh ấy.