có một tiếng “DI~DI~DI” giòn tan. “Vào tai tôi, đó là một email!! Tôi miễn cưỡng mở hộp thư, vẫn là “con quỷ”, nhưng tiêu đề lần này hấp dẫn tôi hơn so với “chìa khóa” lần trước. Làm sao anh ta biết Tôi mở thư ra đọc kỹ, hóa ra trong gói có camera giấu kín, anh ấy biết tôi sẽ không động vào đĩa CD nên đã quay phim ngay tại chỗ cho tôi, còn có chương trình gửi tự động trong đĩa CD. “Video tuyệt vời” đã được tự động gửi cho anh ấy. Anh ấy nói rằng anh ấy thích sự nô lệ của tôi. Tôi là một nô lệ tình dục tự nhiên. Loại điều này còn lâu mới được trau dồi, vì vậy anh ấy quyết định huấn luyện tôi trở thành nô lệ tình dục đáng khinh bỉ nhất.