mình bảo không đâu, dễ lắm để gãi và anh ấy bảo tôi phải dùng gì và sau đó, tôi bảo anh ấy hãy dùng tay vì anh ấy xin lỗi và nói với tôi rằng bạn là một phụ nữ rất xinh đẹp và anh ấy đã không chạm vào kể từ khi mẹ bạn mất. Người phụ nữ, anh ấy đóng cửa và quay đi chìa khóa. Khi anh ấy làm xong, anh ấy lau khô người cho tôi trong khi tôi đang lau khô người. Tôi hỏi anh ấy rằng liệu anh ấy có thực sự không ở với phụ nữ nào trong 2 năm kể từ khi mẹ anh ấy mất không và anh ấy nói không. Tôi nói với anh ấy rằng anh ấy là người đầu tiên chạm vào phụ nữ toàn bộ cơ thể của tôi.