Sau đó, tôi thay đổi vị trí. Bây giờ mahi đã đến với tôi. Anh ấy đặt con cặc của tôi dưới âm hộ của anh ấy và ngồi trên đó và bắt đầu di chuyển lên xuống. Anh ấy bắt đầu thích thú với nó. Tôi rất phấn khích và tăng tốc. Cô ấy bị kích thích đến mức mất đi cảm giác. Anh ấy đang gãi khắp người bằng móng tay. Tôi cũng thích thú với nỗi đau. Cô ấy đang tạo ra các loại âm thanh khác nhau trong khi tận hưởng giao hợp sinh, tôi làm dịu cơn khát sinh nở của tôi oh oh bạn sẽ đi bao xa oh âm hộ của tôi Rách ra … Oh! Một lúc sau, anh ta còn tăng tốc hơn nữa.