Thật tuyệt khi quan hệ cùng nhân viên massage, sau hàng cây bên ngoài khu thuộc địa của chúng tôi mỗi ngày. Nếu chiếc xe buýt đó đã dừng ở đây, nhìn thoáng qua sẽ không thể biết rằng chiếc xe đó đã dừng ở đây. Cửa bên trái của xe buýt không đóng. Dù sao, cả hai đều nói rằng họ thỉnh thoảng đến nhà một người bạn để học vào buổi tối. Vì vậy, tối nay chúng ta sẽ học ở nhà một người bạn, đến một lát, lẻn vào cả đêm, và quan hệ tình dục trên xe buýt. Vì vậy, Thiên thực sự thích kế hoạch này. 9 giờ đêm, chúng tôi nói như vậy và rời đi.