Tag: Người Lớn

Gạ kèo mời dì ruột tham gia đóng phim người lớn

Câu chuyện này bắt đầu từ hai năm trước vào ngày hôm nay. Vào thời điểm đó, tôi đang học năm cuối đại học. Cho đến ngày nay, tôi chưa từng làm ai cả. Tôi đã có bạn gái, nhưng cô ấy gầy. Tôi không thực sự quan tâm đến ...