Tôi đang sử dụng WhatsApp vào đêm hôm đó khi tin nhắn của Amit đến – xin chào. Tôi cũng đã nói chuyện với anh ấy. Chúng tôi chỉ nói chuyện bình thường. Rồi anh ta nói – Tôi đã thấy bao cao su của anh. Tôi hỏi – ờ … khi nào? Anh ta nói – em thấy sự ra đi đó từ khi nào … Ý định của ai là xé âm hộ bằng một cái bao cao su có chấm cứng như vậy? Tôi nói – của bạn gái. Anh ấy nói – bạn sẽ còn lâu. tất nhiên rồi. Tôi đã không nhận được tin tức từ anh ấy trong một thời gian sau đó, vì vậy tôi đã kết thúc cuộc trò chuyện. Rồi một ngày bạn cùng phòng của tôi và bạn cùng phòng đi đám cưới.