Chị dâu cô thường đi dạo hàng ngày. Nandoi ji hôn tôi ở các vị trí khác nhau và cố gắng hết sức để giữ tinh dịch của anh ấy bên trong âm hộ của tôi. Vài ngày sau, tôi rất vui mừng vì kinh nguyệt của tôi không đến trong kỳ kinh nguyệt. Khi tôi nói với Nandoji về tin vui này, Nandoji rất vui vì con tôi vẫn còn trong bụng mẹ. Sau đó tôi quay lại nhà mẹ vợ. Khi tôi nói với chồng và mẹ chồng, họ đều rất vui. Khi tôi đến nhà chị dâu, cô ấy đã hôn tôi rất nhiều lần để chỉ đích danh chồng tôi mà tôi không nghi ngờ anh ấy hay bất cứ ai khác.