Không cho cô ấy chút thời gian nghỉ ngơi nào, tôi bắt đầu lắc lư nhịp nhàng, theo đó cô ấy lắc hông thêm. Theo bản năng, nó phù hợp hoàn hảo với chuyển động của tôi. Ngay cả với gót chân của mình, cô ấy vẫn đẩy mông tôi khi tôi lao vào cô ấy, tạo điều kiện cho sự thâm nhập hoàn toàn. Bi của tôi đập vào mông của họ, có thể nghe thấy tiếng da mông của anh ấy đập vào da bi của tôi ở giữa dòng chảy của chúng, và máu từ sự phân hủy của anh ấy. Cô ấy ở bên cạnh, gãi lưng cho tôi, tôi giữ cực khoái của mình cho đến khi tôi chắc chắn về cô ấy, và cuối cùng cả hai chúng tôi đều đạt được cực khoái đồng thời tuyệt vời đưa chúng tôi đến một thiên hà khác.