Giờ mẹ đã có con rồi, mẹ không cần con nữa, anh nói – Không, con đang nghĩ sai, con là cuộc sống của mẹ. Có mẹ khiến tôi càng hạnh phúc hơn. Bạn nói rằng nếu đi cùng mẹ, ba người có thể cùng nhau tạo ra những thói quen mới. Công việc đó đã được hoàn thành vào ngày hôm nay. Mẹ chấp nhận tất cả, vợ cho đi tất cả hạnh phúc. Tôi có được tất cả những điều này là nhờ em gái của tôi. Nếu không có bạn, tôi có thể đã không có được tất cả những điều này. tôi yêu cả hai bạn Đồng thời, kéo âm hộ của Sonia, tôi nói – Bây giờ tôi cung cấp cho bạn sự hỗ trợ đầy đủ của tôi.